Aktualności

Patent na wynalazek: Układ oraz sposób sterowania aktywnym łożyskiem foliowym

08 kwiecień 2022

Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej potwierdził dnia 08.04.2022 przyznanie patentu numer P.432715 na wynalazek pt.: Układ oraz sposób sterowania aktywnym łożyskiem foliowym. Jest to mój pierwszy patent.

Informacje

Brałem udział w szkoleniu: Rotordynamic engineering

05 listopad 2021

Brałem udział w dwudniowym szkoleniu organizowanym przez firmę DELTA JS AG w Zurych w Szwajcarii (online).

Uczestniczyłem także w szkoleniu: Rotordynamic analysis with MADYN 2000, zorganizowanym przez tę samą firmę dzień później.

Informacje

Zostałem Rzeczoznawcą SIMP! (Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich)

10 sierpień 2021

Po weryfikacji zostały przedłużone i rozszerzone moje uprawnienia rzeczoznawcy SIMP. Teraz w trzech specjalnościach.

202 - Wytrzymałość materiałów i konstrukcji

506 - Cieplne maszyny przepływowe

117 - Techniki informatyczne

 

Numer ewidencyjny 9947/14 

Uprawnienia są ważne do 08.04.2026

Informacje

Opublikowany został artykuł przeglądowy w czasopiśmie Mechanical Systems and Signal Processing!

13 kwiecień 2021

Research and applications of active bearings: A state-of-the-art review

Authors: Łukasz Breńkacz; Łukasz Witanowski, Marta Drosińska-Komor, Natalia Szewczuk-Krypa.
First published: 2021
Mechanical Systems and Signal Processing 151 (2021) 107423 Contents
 
Informacje

Ukazała się moja pierwsza książka w wydawnictwie Wiley!

13 kwiecień 2021

Bearing Dynamic Coefficients in Rotordynamics: Computation Methods and Practical Applications

Data publikacji:2 Kwiecień 2021
Online ISBN:9781119759287
DOI:10.1002/9781119759287
© 2021 John Wiley & Sons Ltd. Praca została opublikowana wspólnie przez John Wiley & Sons Ltd and ASME Press
Informacje