Publications (all)

2021

 • Ł. Breńkacz and N. Szewczuk-Krypa. Taking into account fluid-structure interactions in the basic control model of an active foil bearing. P. Ziółkowski and B. Kraszewski eds. Wdzydze Kiszewskie, Poland. 2021. [More] [Digital version] [Bibtex]
 • Ł. Breńkacz. Bearing Dynamic Coefficients in Rotordynamics: Computation Methods and Practical Applications, John Wiley & Sons Ltd., 2021. [More] [Bibtex]
 • Ł. Breńkacz, Ł. Witanowski, M. Drosińska-Komor and N. Szewczuk-Krypa. "Research and applications of active bearings: A state-of-the-art review", Mechanical Systems and Signal Processing, Vol. 151. 2021, pp. 107423. [More] [Digital version] [Bibtex]
 • Ł. Breńkacz, P. Bagiński and G. Żywica. "Experimental research on foil vibrations in a gas foil bearing carried out using an ultra-high-speed camera", Applied Sciences, Vol. 11. 2021, pp. 878. [More] [Digital version] [Bibtex]

2020

 • Ł. Breńkacz, N. Szewczuk-Krypa, Ł. Witanowski and M. Drosińska-Komor. "The basic control model of an active foil bearing". Proceedings of the 15th International Conference on Motion and Vibration Control (MoViC2020). 2020. [More] [Digital version] [Bibtex]
 • Ł. Breńkacz, B. Puchalski and N. Szewczuk-Krypa. "Wyznaczanie współczynników sztywności i tłumienia łożysk foliowych dla różnych średnic łożysk". IMP PAN. Techn. Rep. 374. 2020. [More] [Bibtex]
 • Ł. Breńkacz, R. Kędra and W. Janicki. "Badania laboratoryjne aktuatorów w podwyższonych i obniżonych temperaturach". IMP PAN. Techn. Rep. 373. 2020. [More] [Bibtex]
 • Ł. Breńkacz, P. Bagiński and G. Żywica. "Opracowanie graficzne i interpretacja wyników badań eksperymentalnych łożyska foliowego przeprowadzonych z zastosowaniem szybkiej kamery". IMP PAN. Techn. Rep. 260. 2020. [More] [Bibtex]
 • Ł. Breńkacz, Ł. Witanowski, N. Szewczuk-Krypa and M. Drosińska-Komor. "Testy i optymalizacja różnych sposobów sterowania aktywnego łożyska foliowego". IMP PAN. Techn. Rep. 89. 2020. [More] [Bibtex]
 • Ł. Breńkacz, A. Maurin and R. Kędra. "Badania laboratoryjne aktuatorów, które mogą być wykorzystane w budowie aktywnego łożyska foliowego". IMP PAN. Techn. Rep. 37. 2020. [More] [Bibtex]
 • J. Blaut and Ł. Breńkacz. "Application of the Teager-Kaiser energy operator in diagnostics of a hydrodynamic bearing", Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability, Vol. 22. 2020, pp. 757–765. [More] [Digital version] [Bibtex]
 • Ł. Breńkacz, P. Bagiński and J. K. Korbicz. "Vibration damping of the anti-vibration platform intended for use in combination with audio/music devices", Journal of Vibroengineering, Vol. 22. 2020, pp. 578-593. [More] [Digital version] [Bibtex]
 • Ł. Breńkacz and P. Bagiński. "Złożony wniosek patentowy: Sterowanie aktywnym łożyskiem foliowym [Patent application filed: Control of active foil bearing]", 0000-00-00. [More] [Digital version] [Bibtex]
 • Ł. Breńkacz, P. Bagiński and A. Andrearczyk. "Złożony wniosek patentowy: Aktywne łożysko foliowe [Patent application filed: Active foil bearing]", 0000-00-00. [More] [Digital version] [Bibtex]
 • G. Żywica, T. Kaczmarczyk, Ł. Breńkacz, M. Bogulicz, A. Andrearczyk and P. Bagiński. "Investigation of dynamic properties of the microturbine with a maximum rotational speed of 120 krpm – predictions and experimental tests", Journal of Vibroengineering, Vol. 22, 03, 2020, pp. 298-312. [More] [Digital version] [Bibtex]

2019

 • Ł. Breńkacz and M. Bogulicz. "Analiza dynamiczna wirnika sprężarki o mocy 8.5 kW - część 1.". IMP PAN. Techn. Rep. 1209. 2019. [More] [Bibtex]
 • Ł. Breńkacz, P. Bagiński and M. Bogulicz. "Wstępne analizy fluid structures interaction (FSI) aktywnego łożyska foliowego". IMP PAN. Techn. Rep. 1208. 2019. [More] [Bibtex]
 • Ł. Breńkacz, P. Bagiński and M. Bogulicz. "Analiza statyczna wybranych wersji geometrii sprężarek". IMP PAN. Techn. Rep. 1207. 2019. [More] [Bibtex]
 • Ł. Breńkacz. "Wykorzystanie narzędzi Trello oraz Slack do optymalizacji pracy zespołowej". IMP PAN. Techn. Rep. 1206. 2019. [More] [Bibtex]
 • Ł. Breńkacz. "Obliczenia statyczne wirnika turbosprężarki". IMP PAN. Techn. Rep. 1205. 2019. [More] [Bibtex]
 • Ł. Breńkacz. "Wykorzystanie programu Mendeley do pracy grupowej nad bibliografią w artykułach naukowych". IMP PAN. Techn. Rep. 1204. 2019. [More] [Bibtex]
 • Ł. Breńkacz, P. Bagiński and M. Bogulicz. "Wstępne analizy numeryczne aktywnego łożyska foliowego". IMP PAN. Techn. Rep. 1145. 2019. [More] [Bibtex]
 • Ł. Breńkacz, M. Bogulicz and G. Żywica. "Analiza i optymalizacja systemu łożyskowania wirnika turbogeneratora ORC o mocy 10 kW z uwzględnieniem obciążeń działających na tarczę wirnikową i generator". IMP PAN. Techn. Rep. 135. 2019. [More] [Bibtex]
 • Ł. Breńkacz, A. Maurin and R. Kędra. "Przegląd i zestawienie aktuatorów możliwych do zastosowania w aktywnym łożysku foliowym z uwzględnieniem ich zakresu stosowalności". IMP PAN. Techn. Rep. 125. 2019. [More] [Bibtex]
 • Ł. Breńkacz, Ł. Witanowski, N. Szewczuk-Krypa and M. Drosińska-Komor. "Opis i implementacja różnych metod sterowania aktywnego łożyska foliowego". IMP PAN. Techn. Rep. 561. 2019. [More] [Bibtex]
 • Ł. Breńkacz, Ł. Witanowski, M. Drosińska-Komor and N. Szewczuk-Krypa. "Przegląd i zestawienie algorytmów możliwych do zastosowania w aktywnym łożysku foliowym z uwzględnieniem możliwego sposobu ich implementacji". IMP PAN. Techn. Rep. 126. 2019. [More] [Bibtex]
 • Ł. Breńkacz, G. Żywica and M. Bogulicz. Selection of the Bearing System for a 1 kW ORC Microturbine. Springer, Cham. 2019. [More] [Digital version] [Bibtex]
 • Ł. Breńkacz, G. Żywica and M. Bogulicz. "Selection of the oil-free bearing system for a 30 kW ORC microturbine", Journal of Vibroengineering, Vol. 21, 03, 2019, pp. 318-330. [More] [Digital version] [Bibtex]

2018

 • Ł. Breńkacz, G. Żywica, M. Bogulicz and B. Czoska. "Wstępna analiza właściwości dynamicznych wirnika z łożyskami gazowymi turbogeneratora ORC o mocy 10 kW". IMP PAN. Techn. Rep. 1163. 2018. [More] [Bibtex]
 • P. Lampart et al.. "Wykonanie dokumentacji technicznej turbiny dla projektu ORC". IMP PAN. Techn. Rep. 968. 2018. [More] [Bibtex]
 • G. Żywica, P. Bagiński and Ł. Breńkacz. "Dynamika i diagnostyka maszyn wirnikowych – lata badań i doświadczeń [Dynamics and Diagnostics of rotating machinery – years of research and experience]", Analysis of dynamic properties of energy microturbines (orginally in Polish: Analiza właściwości dynamicznych mikroturbin energetycznych). 2018. [More] [Bibtex]
 • Ł. Breńkacz, G. Żywica and M. Bogulicz. "Numerical analysis of the rotor of a 30 kW ORC microturbine considering properties of aerodynamic gas bearings", Mechanics and Mechanical Engineering, Vol. 22. 2018, pp. 425-435. [More] [Digital version] [Bibtex]
 • G. Żywica, Ł. Breńkacz and P. Bagiński. Dynamic interactions in the rotor-bearing-support structure system of the multi-stage ORC microturbine. 2018. [More] [Digital version] [Bibtex]
 • Ł. Breńkacz, G. Żywica, M. Drosińska-Komor and N. Szewczuk-Krypa. The experimental determination of bearings dynamic coefficients in a wide range of rotational speeds, taking into account the resonance and hydrodynamic instability. J. Awrejcewicz ed. Springer, Cham. 2018. [More] [Digital version] [Bibtex]
 • G. Żywica, Ł. Breńkacz and P. Bagiński. "Interactions in the rotor‑bearings‑support structure system of the multi‑stage ORC microturbine", Journal of Vibration Engineering & Technologies, Vol. 6. 2018. [More] [Digital version] [Bibtex]
 • Ł. Breńkacz. "Eksperymentalne wyznaczanie współczynników dynamicznych łożysk w szerokim zakresie prędkości obrotowych, uwzględniając prędkość rezonansową oraz prędkości przy których występowała niestabilność hydrodynamiczna". IMP PAN. Techn. Rep. 42. 2018. [More] [Bibtex]
 • M. Bogulicz, Ł. Breńkacz and G. Żywica. "Matematyczne modelowanie ułożyskowania i dynamiki docelowej wersji układu wirującego mikroturbogeneratora o mocy do 30 kWel". IMP PAN. Techn. Rep. 160. 2018. [More] [Bibtex]
 • Ł. Breńkacz, P. Bagiński and G. Żywica. "Wizyjna analiza przemieszczeń podzespołów łożyska foliowego". IMP PAN. Techn. Rep. 486. 2018. [More] [Bibtex]
 • N. Szewczuk-Krypa, M. Drosińska-Komor, J. Głuch and Ł. Breńkacz. "Comparison analysis of selected nuclear power plants supplied with helium from high-temperature gas-cooled reactor", Polish Maritime Research, Vol. 97. 2018, pp. 204-210. [More] [Digital version] [Bibtex]

2017

 • A. Andrearczyk, G. Żywica, Ł. Breńkacz and P. Bagiński. "Vibration based diagnostics of the multi-stage microturbine operating in the medium-temperature ORC system", Vibroengineering PROCEDIA, Vol. 13. 2017, pp. 56-61. [More] [Digital version] [Bibtex]
 • Ł. Breńkacz. "Badania eksperymentalne w celu wyznaczenia współczynników dynamicznych dwóch łożysk hydrodynamicznych". IMP PAN. Techn. Rep. 30. 2017. [More] [Bibtex]
 • G. Żywica, M. Bogulicz, Ł. Breńkacz and B. Czoska. "Wstępny dobór systemu łożyskowania i analiza właściwości dynamicznych wirnika turbogeneratora o mocy 1 kW". IMP PAN. Techn. Rep. 125. 2017. [More] [Bibtex]
 • G. Żywica, M. Bogulicz, Ł. Breńkacz and B. Czoska. "Dobór systemu łożyskowania wirnika turbogeneratora ORC o mocy 1 kW". IMP PAN. Techn. Rep. 215. 2017. [More] [Bibtex]
 • Ł. Breńkacz. "Eksperymentalne wyznaczanie współczynników dynamicznych dwóch łożysk hydrodynamicznych oraz weryfikacja otrzymanych wyników". IMP PAN. Techn. Rep. 234. 2017. [More] [Bibtex]
 • G. Żywica, Ł. Breńkacz and M. Bogulicz. "Opracowanie rozwiązania konstrukcyjnego i dokumentacji technicznej prototypowego turbogeneratora ORC o mocy 1 kWe". IMP PAN. Techn. Rep. 467. 2017. [More] [Bibtex]
 • G. Żywica, Ł. Breńkacz, M. Bogulicz and P. Bagiński. "Optymalizacja bezolejowego systemu łożyskowania wirnika turbogeneratora ORC o mocy 3 kW". IMP PAN. Techn. Rep. 469. 2017. [More] [Bibtex]
 • G. Żywica, Ł. Breńkacz and M. Bogulicz. "Wstępny dobór i analiza łożysk turbogeneratora przeznaczonego do pracy w prototypowej mikrosiłowni ORC o mocy 30 kW". Techn. Rep. 674. 2017. [More] [Bibtex]
 • Ł. Breńkacz. "Porównanie eksperymentalnie i numerycznie wyznaczonych wartości współczynników dynamicznych łożysk hydrodynamicznych pracujących w nieliniowych warunkach". IMP PAN. Techn. Rep. 832. 2017. [More] [Bibtex]
 • Ł. Breńkacz. "Wykonanie charakterystyk drganiowych platformy antywibracyjnej do zastosowań audio". IMP PAN. Techn. Rep. 977. 2017. [More] [Bibtex]
 • Ł. Breńkacz. "Rozwój metody eksperymentalnego wyznaczania współczynników tłumienia, sztywności oraz masy dla dwóch łożysk hydrodynamicznych". IMP PAN. Techn. Rep. 1034. 2017. [More] [Bibtex]
Results 1 - 50 of 134