Publications (all)

2012

 • G. Żywica, P. Bagiński, Ł. Breńkacz, W. Miąskowski, K. Nalepa and P. Pietkiewicz. "Modelowanie i analiza hydrodynamicznych łożysk foliowych [Modeling and analysis of the hydrodynamic foil bearings]", Mechanik, Vol. 7. 2012, pp. 1043-1050. [More] [Digital version] [Bibtex]
 • Ł. Breńkacz. Algorytmy analizy modalnej [Algorithms of modal analysis]. J. Szantyr ed. Gdańsk : Wydział Mechaniczny, Politechnika Gdańska [Mechanical Department, Gdansk University of Technology]. 2012. [More] [Digital version] [Bibtex]
 • W. Miąskowski, K. Nalepa, P. PIetkiewicz, G. Żywica, P. Bagiński and Ł. Breńkacz. "Stanowisko do badania łożysk foliowych w cyklu start-stop [Stand for the foil bearing test in the start-stop cycle]", Mechanik. 2012, pp. 479-484. [More] [Digital version] [Bibtex]
 • P. Bagiński, Ł. Breńkacz and G. Żywica. Analiza modalna konstrukcji stanowiska badawczego dynamiki małogabarytowych wirników przy wykorzystaniu wzbudników drgań część 1. badania eksperymentalne [Modal analysis of the construction of the test rig of small rotors using a vibration exciter...]. Jurata, Poland : Wojskowa Akademia Techniczna [Military Technical Academy]. 2012. [More] [Bibtex]
 • P. Bagiński, Ł. Breńkacz and M. Łuczak. "Analiza modalna konstrukcji stanowiska badawczego dynamiki małogabarytowych wirników przy wykorzystaniu wzbudników drgań. Część I. Badania eksperymentalne [Modal analysis of construction of the small scale rotor dynamics test rig using vibration...]", Mechanik, Vol. 85. 2012, pp. 21-30. [More] [Digital version] [Bibtex]
 • Ł. Breńkacz, P. Bagiński and G. Żywica. "Analiza modalna konstrukcji stanowiska badawczego dynamiki małogabarytowych wirników przy wykorzystaniu wzbudników drgań. Część druga – badania symulacyjne [Modal analysis of the construction of the small scale rotor dynamics test rig using vibration...]", Mechanik, Vol. 85. 2012, pp. 31-36. [More] [Digital version] [Bibtex]
 • M. Bogulicz, G. Żywica, B. Czoska, P. Bagiński and Ł. Breńkacz. "Opracowanie zestawu programów komputerowych wraz z plikami modeli bazowych dedykowanych do analizy hydrodynamicznych i aerodynamicznych łożysk foliowych. Przygotowanie opisu podstawowych właściwości programów oraz typowych procedur obliczeniowych". IMP PAN. Techn. Rep. 898. 2012. [More] [Bibtex]
 • Ł. Breńkacz, S. Bykuć and J. Niewiadomski. "Projekt stanowiska badawczego mikrosiłowni z turbiną naddźwiękową wysokoobrotową, rysunki 2D, 3D. Zestawienie materiałów dodatkowych wymaganych do przyłączenia i montażu turbogeneratora". IMP PAN. Techn. Rep. 844. 2012. [More] [Bibtex]
 • G. Żywica et al.. "Opracowanie koncepcji konstrukcyjnej oraz projektu 3D przedprototypu mikrosiłowni kogeneracyjnej ORC. Opracowanie wstępnych rysunków złożeniowych". IMP PAN. Techn. Rep. 256. 2012. [More] [Bibtex]
 • J. Niewiadomski, S. Bykuć, Ł. Breńkacz and W. Janicki. "Analiza poziomu zapełnienia czynnikiem roboczym stanowiska badawczego mikrosiłowni". IMP PAN. Techn. Rep. 222. 2012. [More] [Bibtex]
 • Ł. Breńkacz and S. Bykuć. "Bieżąca aktualizacja projektu stanowiska badawczego w mikrosiłowni w programie Autodesk Inventor". IMP PAN. Techn. Rep. 221. 2012. [More] [Bibtex]
 • Ł. Breńkacz and P. Bagiński. "Eksperymentalna i symulacyjna analiza modalna konstrukcji podpierającej stanowiska do badania małogabarytowych wirników przy wykorzystaniu elektromagnetycznych wzbudników drgań. Porównanie z wynikami analizy przeprowadzonej przy użyciu młotka modalnego". IMP PAN. Techn. Rep. 140. 2012. [More] [Bibtex]
 • S. Banaszek, J. Kiciński, G. Żywica, M. Bogulicz, Ł. Breńkacz and B. Czoska. "Dynamika kogeneracyjnej turbiny o mocy do 100 kW przy 3000 obr/min w wybranych warunkach łożyskowania". IMP PAN. Techn. Rep. 107. 2012. [More] [Bibtex]
 • J. Kiciński, M. Bogulicz, G. Żywica and Ł. Breńkacz. "Rozbudowa modeli diagnostycznych związanych z analizą modalną małych siłowni kogeneracyjnych. Etap I - Analiza algorytmów". IMP PAN. Techn. Rep. 24. 2012. [More] [Bibtex]
 • S. Banaszek, J. Kiciński, G. Żywica, M. Bogulicz, Ł. Breńkacz and B. Czoska. "Obliczenia wstępne układu mechanicznego turbiny kogeneracyjnej o mocy rzędu 100 kW z wykorzystaniem metod nieliniowych". IMP PAN. Techn. Rep. 216. 2012. [More] [Bibtex]
 • G. Żywica, P. Bagiński, Ł. Breńkacz, W. Miąskowski, K. Nalepa and P. Pietkiewicz. Modelowanie i analiza hydrodynamicznych łożysk foliowych [Modeling and analysis of the hydrodynamic foil bearings]. Jurata, Poland : Wojskowa Akademia Techniczna [Military Technical Academy]. 2012. [More] [Digital version] [Bibtex]
 • W. Miąskowski, K. Nalepa, P. Pietkiewicz, G. Żywica, P. Bagiński and Ł. Breńkacz. Stanowisko do badania łożysk foliowych w cyklu start-stop [Stand for the foil bearing test in the start-stop cycle]. Jurata, Poland : Wojskowa Akademia Techniczna [Military Technical Academy]. 2012. [More] [Bibtex]
 • Ł. Breńkacz, P. Bagiński and G. Żywica. Analiza modalna konstrukcji podpierającej stanowiska badawczego dynamiki małogabarytowych wirników. Część druga – badania symulacyjne [Modal analysis of the construction of the test rig of small rotors Part two – simulation research]. Wisła, Poland : Politechnika Śląska [Silesian University of Technology]. 2012. [More] [Digital version] [Bibtex]
 • P. Bagiński, Ł. Breńkacz and G. Żywica. Analiza modalna konstrukcji podpierającej stanowiska badawczego dynamiki małogabarytowych wirników. Część pierwsza – badania eksperymentalne [Modal analysis of the construction of the test rig of small rotors Part one – experimental research]. Wisła, Poland : Politechnika Śląska [Silesian University of Technology]. 2012. [More] [Bibtex]

2011

 • Ł. Breńkacz, W. Miąskowski and P. Pietkiewicz. Estimation of zero buoyancy of the batyscaphe. Pneumatic buoyancy control of the batyscaphe. 14th International Symposium of students and young mechanical engineers: Advances in chemical and mechanical engineering. 2011. [More] [Digital version] [Bibtex]
 • G. Żywica, M. Bogulicz and Ł. Breńkacz. "Testowanie nowego modelu numerycznego łożysk gazowych przy zmiennych wartościach prędkości obrotowej i obciążenia". IMP PAN. Techn. Rep. 749. 2011. [More] [Bibtex]
 • S. Bykuć, G. Żywica and Ł. Breńkacz. "Analiza i uzupełnienie koncepcji konstrukcyjnej stanowiska badawczego mikrosiłowni o przyłącza elastyczne, przyłącza do czujników i elementy konstrukcyjne". IMP PAN. Techn. Rep. 593. 2011. [More] [Bibtex]
 • P. Bagiński and Ł. Breńkacz. "Symulacyjna i eksperymentalna analiza konstrukcji podpierającej stanowiska badawczego dynamiki małogabarytowych wirników". IMP PAN. Techn. Rep. 591. 2011. [More] [Bibtex]
 • Ł. Breńkacz, W. Miąskowski, K. Nalepa and P. Pietkiewicz. "Weryfikacja doświadczalna analizy numerycznej stanowiska do badania silników wiatrowych". IMP PAN. Techn. Rep. 511. 2011. [More] [Bibtex]
 • J. Kiciński et al.. "Optymalizacja algorytmu wyznaczania naprężeń w wałach maszyn wirnikowych". IMP PAN. Techn. Rep. 396. 2011. [More] [Bibtex]
 • Ł. Breńkacz. "Przegląd systemów łożyskowania wirników mikroturbiny o mocy do 100 kW". IMP PAN. Techn. Rep. 328. 2011. [More] [Bibtex]
 • S. Bykuć, G. Żywica and Ł. Breńkacz. "Opracowanie koncepcji konstrukcyjnej i modelu 3D stanowiska badawczego mikrosiłowni kogeneracyjnej". IMP PAN. Techn. Rep. 318. 2011. [More] [Bibtex]
 • K. Nalepa, W. Miąskowski, M. Pabel and Ł. Breńkacz. "Rozbudowa układu pomiarowego i testy stanowiska do badania modeli silników wiatrowych". IMP PAN. Techn. Rep. 295. 2011. [More] [Bibtex]
 • Ł. Breńkacz and P. Bagiński. "Opracowanie koncepcji rowiązania konstrukcyjnego układu do pomiaru trajektorii drgań wirnika na stanowisku badawczym przy wykorzystaniu posiadanej aparatury badawczej". IMP PAN. Techn. Rep. 250. 2011. [More] [Bibtex]
 • Ł. Breńkacz, J. Domański, Z. Jarząbek, W. Miąskowski and P. Pietkiewicz. "Modelowanie śruby napędowej batyskafu. Badanie doświadczalne dyszy Korta [The modeling of propeller of the bathiscapfhe corte’a nozzle]", Mechanik. 2011, pp. 51-56. [More] [Digital version] [Bibtex]
 • Ł. Breńkacz, W. Miąskowski, K. Nalepa and P. Pietkiewicz. "Weryfikacja doświadczalna analizy numerycznej stanowiska do badania silników wiatrowych [Experimental verification of numerical analysis of the stand for the wind turbines tests]", Mechanik. 2011, pp. 57-64. [More] [Digital version] [Bibtex]
 • Ł. Breńkacz, W. Miąskowski, K. Nalepa and P. Pietkiewicz. Weryfikacja doswiadczalna analizy numerycznej stanowiska do badania silników wiatrowych [Experimental verification of numerical analysis of the stand for the wind turbines tests]. Jurata, Poland : Wojskowa Akademia Techniczna [Military Technical Academy]. 2011. [More] [Bibtex]
 • Ł. Breńkacz, J. Domański, Z. Jarząbek, W. Miąskowski and K. Nalepa. Modelowanie śruby napędowej batyskafu. Badania doświadczalne dyszy Corte’a [Modeling of bathscaph’s screw propeller – Experiments on Kort nozzle]. Jurata, Poland : Wojskowa Akademia Techniczna [Military Technical Academy]. 2011. [More] [Bibtex]
 • Ł. Breńkacz, P. Gocłowski, K. Nowicki, P. Pietkiewicz and W. Miąskowski. Transmisja obrazu oraz sterowanie batyskafem [Video transmission and control of the bathyscaphe]. Wroclaw, Poland : University of Life Sciences in Wroclaw. 2011. [More] [Bibtex]

2010

 • J. Domański, W. Miąskowski, K. Nalepa, P. Pietkiewicz and Ł. Breńkacz. "Projekt techniczny prototypowej przydomowej siłowni wiatrowej". IMP PAN. Techn. Rep. 481. 2010. [More] [Bibtex]
 • Ł. Breńkacz and M. Nosarzewska. "Analiza wytrzymałościowa i projekt techniczny stoiska do magazynowania energii elektrycznej". IMP PAN. Techn. Rep. 119. 2010. [More] [Bibtex]
 • Ł. Breńkacz, W. Miąskowski, K. Nalepa and P. Pietkiewicz. "Uniwersalne stanowisko do badania elementów siłowni wiatrowych – rozważania koncepcyjne [Universal test stand for wind turbine components - conceptual considerations]", Mechanik. 2010, pp. 45-52. [More] [Bibtex]
 • Ł. Breńkacz, W. Miąskowski, K. Nalepa and P. Pietkiewicz. "Analiza inżynierska stanowiska do badania silników wiatrowych [Engineering analysis off the wind turbines research stand]", Mechanik. 2010, pp. 37-44. [More] [Bibtex]
 • Ł. Breńkacz, W. Miąskowski, K. Nalepa and P. Pietkiewicz. Uniwersalne stanowisko do badania elementów siłowni wiatrowych – rozważania koncepcyjne [Universal test stand for wind turbine components - conceptual considerations]. Jurata, Poland : Wojskowa Akademia Techniczna [Military Technical Academy]. 2010. [More] [Digital version] [Bibtex]

2009

 • Ł. Breńkacz, W. Miąskowski, K. Nalepa and P. Pietkiewicz. "Koncepcje, analiza wytrzymałościowa i projekt techniczny stanowiska do badania systemów łożyskowania silników wirnikowych". IMP PAN. Techn. Rep. 819. 2009. [More] [Bibtex]
 • Ł. Breńkacz. "Koncepcja, analiza wytrzymałościowa i projekt techniczny stanowiska do badania silników wiatrowych". IMP PAN. Techn. Rep. 748. 2009. [More] [Bibtex]
 • Ł. Breńkacz and W. Miąskowski. Stanowisko do badania systemów łożyskowania wirników szybkoobrotowych [Test rig for examining high-speed bearings]. Jurata, Poland : Wojskowa Akademia Techniczna [Military Technical Academy]. 2009. [More] [Bibtex]
Results 101 - 142 of 142