Publications (all)

2017

 • G. Żywica, M. Bogulicz, Ł. Breńkacz and B. Czoska. "Dobór systemu łożyskowania wirnika turbogeneratora ORC o mocy 1 kW". IMP PAN. Techn. Rep. 215. 2017. [More] [Bibtex]
 • Ł. Breńkacz. "Eksperymentalne wyznaczanie współczynników dynamicznych dwóch łożysk hydrodynamicznych oraz weryfikacja otrzymanych wyników". IMP PAN. Techn. Rep. 234. 2017. [More] [Bibtex]
 • G. Żywica, Ł. Breńkacz and M. Bogulicz. "Opracowanie rozwiązania konstrukcyjnego i dokumentacji technicznej prototypowego turbogeneratora ORC o mocy 1 kWe". IMP PAN. Techn. Rep. 467. 2017. [More] [Bibtex]
 • G. Żywica, Ł. Breńkacz, M. Bogulicz and P. Bagiński. "Optymalizacja bezolejowego systemu łożyskowania wirnika turbogeneratora ORC o mocy 3 kW". IMP PAN. Techn. Rep. 469. 2017. [More] [Bibtex]
 • G. Żywica, Ł. Breńkacz and M. Bogulicz. "Wstępny dobór i analiza łożysk turbogeneratora przeznaczonego do pracy w prototypowej mikrosiłowni ORC o mocy 30 kW". Techn. Rep. 674. 2017. [More] [Bibtex]
 • Ł. Breńkacz. "Porównanie eksperymentalnie i numerycznie wyznaczonych wartości współczynników dynamicznych łożysk hydrodynamicznych pracujących w nieliniowych warunkach". IMP PAN. Techn. Rep. 832. 2017. [More] [Bibtex]
 • Ł. Breńkacz. "Wykonanie charakterystyk drganiowych platformy antywibracyjnej do zastosowań audio". IMP PAN. Techn. Rep. 977. 2017. [More] [Bibtex]
 • Ł. Breńkacz. "Rozwój metody eksperymentalnego wyznaczania współczynników tłumienia, sztywności oraz masy dla dwóch łożysk hydrodynamicznych". IMP PAN. Techn. Rep. 1034. 2017. [More] [Bibtex]
 • Ł. Breńkacz, G. Żywica and M. Drosińska-Komor. "The experimental identification of the dynamic coefficients of two hydrodynamic journal bearings operating at constant rotational speed and under nonlinear conditions", Polish Maritime Research, Vol. 24. 2017, pp. 108-115. [More] [Digital version] [Bibtex]
 • G. Żywica, P. Bagiński, Ł. Breńkacz, W. Miąskowski, P. Pietkiewicz and K. Nalepa. "Dynamic state assessment of the high-speed rotor based on a structural-flow model of a foil bearing", Diagnostyka, Vol. 18. 2017, pp. 95-102. [More] [Digital version] [Bibtex]
 • Ł. Breńkacz and G. Żywica. The experimental identification of the dynamic coefficients for two hydrodynamic journal bearings. Graz, Austria : Schwingungen rotierenden Maschinen. 2017. [More] [Bibtex]
 • Ł. Breńkacz and G. Żywica. Comparison of experimentally and numerically determined dynamic coefficients of the hydrodynamic slide bearings operating in the nonlinear rotating system. Charlotte, North Carolina, USA. 2017. [More] [Digital version] [Bibtex]
 • Ł. Breńkacz and G. Żywica. Eksperymentalne wyznaczanie współczynników dynamicznych łożysk hydrodynamicznych – badania wstępne [Experimental identification of bearing dynamic coefficients –preliminary research]. Wisła : Politechnika Śląska [Silesian University of Technology]. 2017. [More] [Digital version] [Bibtex]

2016

 • Ł. Breńkacz and G. Żywica. "Wykonanie ekspertyzy przekładni łańcuchowej dla podajnika biomasowego". IMP PAN. Techn. Rep. 432. 2016. [More] [Bibtex]
 • P. Klonowicz et al.. "Wykonanie dokumentacji technicznej turbiny dla projektu ORC". IMP PAN. Techn. Rep. 416. 2016. [More] [Bibtex]
 • Ł. Breńkacz and G. Żywica. The sensitivity analysis of the method for identification of bearing dynamic coefficients. J. Awrejcewicz ed. Springer International Publishing. 2016. [More] [Digital version] [Bibtex]
 • Ł. Breńkacz. "Program do wyznaczania częstotliwości charakterystycznych przekładni zębatych na przykładzie wybranego zestawu kół zębatych". IMP PAN. Techn. Rep. 997. 2016. [More] [Bibtex]
 • Ł. Breńkacz. "Ocena wrażliwości eksperymentalnej metody wyznaczania współczynników dynamicznych łożysk hydrodynamicznych". IMP PAN. Techn. Rep. 757. 2016. [More] [Bibtex]
 • Ł. Breńkacz, G. Żywica and M. Bogulicz. "Analiza właściwości dynamicznych turbiny 700 kW pracującej w obiegu ORC". IMP PAN. Techn. Rep. 460. 2016. [More] [Bibtex]
 • Ł. Breńkacz and G. Żywica. "Numeryczne wyznaczanie liniowych i nieliniowych współczynników sztywności i tłumienia poprzecznych łożysk hydrodynamicznych". IMP PAN. Techn. Rep. 458. 2016. [More] [Bibtex]
 • Ł. Breńkacz. "Numeryczne wyznaczanie liniowych i nieliniowych współczynników sztywności i tłumienia poprzecznych łożysk hydrodynamicznych". IMP PAN. Techn. Rep. 321. 2016. [More] [Bibtex]
 • G. Żywica, Ł. Breńkacz and M. Bogulicz. "Dobór systemu łożyskowania i analiza dynamiczna wirnika mikroturbiny ORC o mocy 700 kW". IMP PAN. Techn. Rep. 114. 2016. [More] [Bibtex]
 • Ł. Breńkacz and G. Żywica. "An experimental investigation conducted in order to determine bearing dynamic coefficients of two hydrodynamic bearings using impulse responses", Transactions of the Institute of Fluid-Flow Machinery, Vol. 133. 2016, pp. 39-54. [More] [Digital version] [Bibtex]
 • Ł. Breńkacz. "Przedziały adekwatności liniowych i nieliniowych metod określania właściwości dynamicznych maszyn wirnikowych [Adequacy ranges of linear and nonlinear methods for determining the dynamic properties of the rotating machinery]". Doctoral thesis. The Szewalski Institute of Fluid Flow Machinery PAN. 2016. [More] [Bibtex]
 • Ł. Breńkacz, G. Żywica and M. Bogulicz. "Analysis of dynamical properties of a 700 kW turbine rotor designed to operate in an ORC installation", Diagnostyka, Vol. 17. 2016, pp. 17-23. [More] [Digital version] [Bibtex]
 • Ł. Breńkacz and G. Żywica. "Numeryczne wyznaczanie liniowych i nieliniowych współczynników sztywności i tłumienia poprzecznych łożysk hydrodynamicznych [Numerical estimation of linear and nonlinear stiffness and damping coefficients of journal hydrodynamic bearings]", Mechanik. 2016, pp. 648-649. [More] [Digital version] [Bibtex]
 • Ł. Breńkacz and G. Żywica. Analiza właściwości dynamicznych turbiny 700 kW pracującej w obiegu ORC [Analysis of dynamical properties of a 700 kW turbine rotor designed to operate in an ORC installation]. Politechnika Śląska [Silesian University of Technology]. 2016. [More] [Bibtex]
 • Ł. Breńkacz and G. Żywica. Numeryczne wyznaczanie liniowych i nieliniowych współczynników sztywności i tłumienia poprzecznych łożysk hydrodynamicznych [Numerical estimation of linear and nonlinear stiffness and damping coefficients of journal hydrodynamic bearings]. Jurata, Poland : Wojskowa Akademia Techniczna [Military Technical Academy]. 2016. [More] [Bibtex]

2015

 • Ł. Breńkacz. "Program do przetwarzania sygnału zmierzonego podczas badań eksperymentalnych". IMP PAN. Techn. Rep. 1041. 2015. [More] [Bibtex]
 • Ł. Breńkacz. "Opracowanie metody określenia własności dynamicznych maszyn wirnikowych i jej weryfikacja eksperymentalna". IMP PAN. Techn. Rep. 618. 2015. [More] [Bibtex]
 • G. Żywica and Ł. Breńkacz. "Analiza właściwości dynamicznych prototypowego turbozespołu ORC o mocy 100 kW". IMP PAN. Techn. Rep. 355. 2015. [More] [Bibtex]
 • G. Żywica, J. Kiciński, Ł. Breńkacz, P. Bagiński and S. Bykuć. "Analiza właściwości dynamicznych i wytrzymałościowych elementów turbogeneratora parowego ORC o mocy 30 kWe z turbiną promieniowo-osiową oraz optymalizacja konstrukcji wirnika". IMP PAN. Techn. Rep. 336. 2015. [More] [Bibtex]
 • G. Żywica and Ł. Breńkacz. "Analiza właściwości dynamicznych zespołu mikroturbiny i generatora o mocy 100 kWe dla różnych wariantów i poziomów niewyważenia". IMP PAN. Techn. Rep. 75. 2015. [More] [Bibtex]
 • S. Bykuć, Ł. Breńkacz and G. Żywica. Start-up research on the laboratory micro CHP ORC test stad. V. Lemort, S. Quoilin, M. D. Paepe and M. van den Broek eds. http://asme-orc2015.fyper.com/uploads/File/All-Papers-ORC2015.pdf : University of Liège and Ghent University. 2015. [More] [Digital version] [Bibtex]
 • Ł. Breńkacz. "Identyfikacja współczynników dynamicznych łożysk z uwzględnieniem niewyważenia wału [Identification of bearing dynamic coefficients with consideration of shaft unbalance]", Mechanik. 2015, pp. 57-64. [More] [Digital version] [Bibtex]
 • Ł. Breńkacz. "Identification of stiffness, damping and mass coefficients of rotor-bearing system using impulse response method", Journal of Vibroengineering, Vol. 17. 2015, pp. 2272-2282. [More] [Digital version] [Bibtex]
 • Ł. Breńkacz. Metoda impulsowa wyznaczania współczynników sztywności, tłumienia i masy łożysk [Impulse method for determining stiffness, damping and mass coefficients of bearings]. Wisła, Poland : Politechnika Śląska [Silesian University of Technology]. 2015. [More] [Bibtex]
 • G. Żywica and Ł. Breńkacz. Analiza właściwości dynamicznych prototypowego turbozespołu ORC o mocy 100 kWe [Analysis of dynamic properties of the ORC turbine prototype with a capacity of 100 kWe]. Wisła, Poland : Politechnika Śląska [Silesian University of Technology]. 2015. [More] [Bibtex]

2014

 • Ł. Breńkacz, S. Bykuć, G. Żywica, T. Kaczmarczyk and P. Bagiński. "The laboratory test stand of the ORC micro power plant", Zeszyty Naukowe. Cieplne Maszyny Przepływowe - Turbomachinery / Politechnika Łódzka. 2014, pp. 47-56. [More] [Digital version] [Bibtex]
 • Ł. Breńkacz, J. Niewiadomski and S. Bykuć. "Opracowanie powykonawczej dokumentacji stanowiska badawczego mikrosiłowni ORC". IMP PAN. Techn. Rep. 190. 2014. [More] [Bibtex]
 • Ł. Breńkacz and G. Żywica. "Analiza właściwości dynamicznych układu mikroturbogeneratora o mocy 100 kWe z uwzględnieniem przekładni pasowej i generatora energii elektrycznej. Ocena niebezpieczeństwa wystąpienia zjawiska rezonansu w układzie przy prędkościach roboczych". IMP PAN. Techn. Rep. 1058. 2014. [More] [Bibtex]
 • P. Bagiński, G. Żywica and Ł. Breńkacz. "The test rig and investigation of the high-speed rotor supported by foil bearings at increased temperature", Zeszyty Naukowe. Cieplne Maszyny Przepływowe - Turbomachinery / Politechnika Łódzka, Vol. 146. 2014, pp. 31-44. [More] [Digital version] [Bibtex]

2013

 • Ł. Breńkacz. Badania charakterystyk dynamicznych maszyn wirnikowych [Testing of dynamic characteristics of rotating machinery]. J. Szantyr ed. Wydział Mechaniczny, Politechnika Gdańska [Mechanical Department, Gdansk University of Technology]. 2013. [More] [Digital version] [Bibtex]
 • J. Kiciński, M. Bogulicz, G. Żywica and Ł. Breńkacz. "Rozbudowa modeli diagnostycznych związanych z analizą modalną małych siłowni kogeneracyjnych. Etap 2 - program komputerowy do symulacji analizy modalnej mikroturbin. Wizualizacja graficzna otrzymanych wyników". IMP PAN. Techn. Rep. 171. 2013. [More] [Bibtex]
 • J. Kiciński, G. Żywica, M. Bogulicz, P. Bagiński, B. Czoska and Ł. Breńkacz. "Analiza właściwości dynamicznych układu wirnik-łożyska dla różnych wariantów konstrukcyjnych łożysk foliowych, przy wykorzystaniu opracowań modeli numerycznych". IMP PAN. Techn. Rep. 137. 2013. [More] [Bibtex]
 • Ł. Breńkacz, P. Bagiński, G. Żywica, J. Kiciński and B. Czoska. "Badania eksperymentalne na stanowisku badawczym mikrołożysk i mikrowirników. Wyznaczenie charakterystyk referencyjnych dla różnych krawędzi układu wirnik-łożyska z łożyskami ślizgowymi". IMP PAN. Techn. Rep. 351. 2013. [More] [Bibtex]
 • Ł. Breńkacz, P. Bagiński and M. Bogulicz. "Dynwir S-70 program for modal analysis of multisupported and multimass rotors", Diagnostyka, Vol. 14. 2013, pp. 25-30. [More] [Digital version] [Bibtex]
 • G. Żywica, P. Bagiński and Ł. Breńkacz. "Dynamic state assessment of the water turbine with the power of 600 kW", Diagnostyka, Vol. 14. 2013, pp. 65-70. [More] [Digital version] [Bibtex]
 • G. Żywica, P. Bagiński and Ł. Breńkacz. Ocena stanu dynamicznego turbiny wodnej o mocy 600 kW [Dynamic state assessment of the water turbine with an electric power of 600 kW]. Politechnika Śląska [Silesian University of Technology]. 2013. [More] [Bibtex]

2012

 • G. Żywica, P. Bagiński, Ł. Breńkacz, W. Miąskowski, K. Nalepa and P. Pietkiewicz. "Modelowanie i analiza hydrodynamicznych łożysk foliowych [Modeling and analysis of the hydrodynamic foil bearings]", Mechanik, Vol. 7. 2012, pp. 1043-1050. [More] [Digital version] [Bibtex]
Results 51 - 100 of 141