Uniwersalne stanowisko do badania elementów siłowni wiatrowych – rozważania koncepcyjne [Universal test stand for wind turbine components - conceptual considerations]

  • Łukasz Breńkacz
  • Wojciech Miąskowski
  • Krzysztof Nalepa
  • Paweł Pietkiewicz
Year:
2010
Type of Publication:
Proceedings
Number:
37-44
Publisher:
Wojskowa Akademia Techniczna [Military Technical Academy]
Address:
Jurata, Poland
Organization:
XIV Międzynarodowa szkoła komputerowego wspomagania projektowania, wytwarzania i eksploatacji [XIV International school of computer-aided design, manufacturing and operation]
Month:
10-14.05.2010