Algorytmy analizy modalnej [Algorithms of modal analysis]

  • Łukasz Breńkacz
Abstract:
Referat stanowi wprowadzenie teoretyczne do badań analizy modalnej. Przedstawiono wyniki badań analizy modalnej stanowiska do badania małogabarytowych wirników przeprowadzonych w programie Abaqus oraz ich weryfikację za pomocą badań eksperymentalnych. Przedstawiono również program rozwijany w Zakładzie Dynamiki Wirników i Łożysk Ślizgowych - Dynwir-S-70. Jest to program do analizy modalnej wielopodporowych i wielomasowych wirników.
Year:
2012
Type of Publication:
Proceedings
Keywords:
Algorithms; Modal analysis
Editor:
Jan Szantyr
Number:
41-48
Series:
Współczesne technologie i konwersja energii [Modern technologies and energy conversion]
Publisher:
Wydział Mechaniczny, Politechnika Gdańska [Mechanical Department, Gdansk University of Technology]
Address:
Gdańsk