Koncepcja układu do automatycznego wyważania [The concept of the automatic balancing system]

  • Rafał Rumin
  • Jędrzej Blaut
  • Łukasz Breńkacz
Abstract:
W ramach publikacji opracowano analizę symulacyjną dla turbiny wiatrowej typu „Offshore” 5MW. Analiza dotyczyła sprawdzenia zachowania się turbiny podczas pojawiającego się niewyważenia oraz przy redukcji niewyważenia za pomocą automatycznego układu do wyważania. W turbinach wiatrowych znajdujących się w zimnym klimacie występuje duże ryzyko pojawienia się oblodzenia łopaty. Taka pokrywa lodowa może mieć duże znaczenie dla prawidłowej pracy turbiny, gdyż powoduje niewyważenie wirnika, obciążając łopatę turbiny. Dodatkowo zmianie ulega opływowy profil łopaty, powodując lokalne oderwanie się strug powietrza. Istotnym zagrożeniem jest także ryzyko oderwania się takiej bryły lodu, gdyż może ona przelecieć dużą odległość od lokalizacji turbiny, co stanowi ryzyko dla otoczenia. W celu przeanalizowania ryzyka spowodowanego niewyważeniem turbiny wiatrowej przez nagromadzoną pokrywę lodową na jednej z łopat przeprowadzono symulacje za pomocą oprogramowania MADYN 2000. W ramach ograniczenia oddziaływania sił niewyważających na wirnik turbiny zaproponowano układ do automatycznego wyważania wirników. Układ zapewnia ciągły pomiar drgań i jest w stanie reagować na zmieniające się warunki pracy turbiny. Dla zmiany oblodzenia jednej lub kilku łopat układ poprzez system nadążny jest w stanie wyznaczyć wektor wyważenia i odpowiednio rozmieścić masę korekcyjną wewnątrz łopaty turbiny. W publikacji zaproponowano podstawowe parametry dla takiego układu wyważającego w turbinie typu Offshore.
Year:
2021
Type of Publication:
Proceedings
Keywords:
automatic balancing; wind turbine
Series:
Proceedings of 2nd Scientific Conference VibDiag 2021
Publisher:
Institute of Applied Mechanics